Rahman suresi 1-3. ayetler

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Rahman (1) Kur’an’ı öğretti,

insanı yarattı,(2)

insana kendini ifade etmeyi O öğretti(3)…

[Rahman suresi 1-3. ayetler]

Dipnot:
1- “ Rahmân da neymiş ” (25:60) itirazına zımnen bir cevap: Rahman’ı mı merak ediyorsunuz o zaman dinleyin:
2- Var olmak, yokluğa nispetle büyük nimet. İnsan öncelikle var olma nimetine şükretmeli.

“Yaratma” iki “öğretme” arasında gelmiş.

Bu şu demek: İnsan ancak talim ve terbiye ile insan olur.

Eğitim ve öğretimin temeli ise merhamet ve şefkattir.
3- Ta‘lim, “anlamın tasavvuru için benliği tahrik etmek”tir. Bu, tasavvurun inşasıdır. Zira tasavvurunuzu kim inşa etmişse “ Rabbiniz” O’dur.