Kaf suresi 16. ayet

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Doğrusu insanı Biz yarattık ve iç beninin ona neler fısıldadığını(1) iyi biliriz: zira Biz insana şah damarından daha yakınız.(2) [Kaf suresi 16.ayet]

Dipnot:
1- Vesvese fıs fıs’tan türetilmiştir ve iç benin fısıltılarını ifade eder. İrade ve vesvese ters orantılıdır: biri büyürse diğeri küçülür.
2- Zımnen: İnsan Allah için kendi başına bırakılmayacak kadar önemlidir. Zira dışarıdan hiç müdahale olmasa dahi, içindeki imkânı zaafa dönüştürerek ya kula kul olur ya da kulu kendine kul eder.

Sonuçta vesveseden vicdanının sesini duyamaz olur. O sesi duyması için şahdamarına, yani kendisine yaklaşması şarttır.

Krş: Yaratan bilmez mi hiç? (67:14). Şeytanî fısıltının fiil ile ifadesi iç benin ayartmalarının sürekli değişken ve kestirilemeyen yapısına delâlet eder.

Ayet, Yaratıcısına yabancılaşmayan insana, Allah’ın kendi benliğinden de yakın olduğunu beyan eder.