Nebe’ suresi 33. ayet: “Dengi dengine, yaşıt, görkemli eşler”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Nebe suresi 33.ayet :

“Dengi dengine, yaşıt, görkemli eşler”

Bu ayetin çevirisi, etik olmayan ve Kur’an’ın nezihliğine yakışmayan argo bir dille;

“ Göğüsleri tomurcuklanmış yaşıt kızlar”

veya

“tomurcuk göğüslü aynı yaşta genç kızlar.” şeklinde yapılmaktadır.

Ayet, “kevaib” ve “etrab” olmak üzere iki sözcükten oluşmaktadır.

Kevaib; görkemli, yüce, değerli, yüksek gibi anlamlara gelen “ka’b” kökünden gelmektedir. Eril ve dişil cisimlerin her ikisini de kapsayan bir sözcüktür.

“Etrab” sözcüğü ise, “dengi dengine, tam denk, aynı seviyede, bir seviyede” demektir.

Dolayısı ile ayetin doğru çevirisi, “birbirine denk, görkemli eşler” şeklindedir.

Erhan Aktaş

Bir cevap yazın