Müslüman(!) büyücüler

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Müslüman(!) büyücüler; baş ağrısından sara hastalığına, nazardan cin çarpmasına kadar her derde deva büyüler hazırlamışlardır.

Kimisinde Allah’ın güzel isimleri, kimisinde de huruf-u mukatta’a kullanılmıştır.

İstek ve arzuların yerine gelmesi için vefklerden muskalar yapılmıştır.

Azimet denen muska türünde ise; cinlerden ve ricalü’l-gayb denen “Üçler, yediler, kırklar” gibi her yerde olabilen görünmez evliyalardan yardım istenmektedir.

Yine bunlarda “Cünnet’ül Esma/esma kalkanı” denilen, Hz. Ali’ye atfedilen “Kaside -i Ercüze” isimli bir şiirin duaya dönüştürülmüş şekli mevcuttur.

Bu şiirde güya Hz. Ali gelecekten haber veriyormuş. Bu Kaside-i Ercüze’de Allah’ın İsm-i Azamı yerine geçtiği söylenen “Ferd, Hayy, Kayyum, Hakem, Adl ve Kuddüs” gibi altı ismi yer alır.

Cünnet-ül Esma’daki altı ismin harflerinde bulunan (ebced hesabına göre) sayısal değerleri daire şeklindeki vefkin en dış katmanına yazılır.

Vefkin dışına da bu altı ismin Süryanice karşılıkları yazılır. Bu vefkin insanları her türlü kötülükten koruduğuna inanılır.

Nazara, büyüye ve cinlere karşı yazılarak evlere asılması, ya da muska yapılıp kişinin üzerinde taşıması yeter.

Bu Kaside-i Ercüze ve Cünnetü’l-esma’dan başka pek çok vefkler, muskalar vardır. Mesela; “Ha, Mim” den yapılan vefki üzerinde taşıyan kişinin tüm zor işleri kolaylaşırmış.

Yine Ebced isminin vefki, taşıyan kimsenin kötü ahlakını güzelleştirirmiş! “Veli” isminin vefki insanların bir araya toplanmasını sağlarmış. Yine Ahmed er Rufai’nin hazırladığına inanılan bir diğer vefk de nazara ve büyüye karşı taşıyanları korurmuş.

Tam Alaattin’in Sihirli Lambasındaki gibi! Ne dilersen dile benden!

Saadettin Merdin, Kaynak için: http://www.saadettinmerdin.com/genel/162-ilm-i-huruf-ve-havass-seytanat-ilimleri.htm

Bir cevap yazın