Bir Müslüman olarak Allah’a nasıl bir hakaret ettiğinin farkında mısın?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Biri bana mesaj olarak şunları yazdı; “Kuran’da bir sürü üstü kapalı ayetler var, eğer ki âlimler bu Kur’an’ı tefsir etmeselerdi Müslümanlar o ayetlerden hiç bir şey anlamayacaklardı.”

Müslümanların çoğu bu düşünceye sahiptirler:  Âlimler olmasaydı, Kur’an hiç bir şey ifade etmez ve anlamsız olurdu.

Sen bir Müslüman olarak Allah’a nasıl bir hakaret ettiğinin farkında mısın?! Allah, (hâşâ) bize anlaşılmaz bir kitap mı gönderdi?
Şunu artık açık ve net görüyoruz, Müslümanların çoğu, Allah’a değil, âlimlerin tefsirlerine kulluk ediyorlar. Yani onlar için artık tek ilah yok. Âlimleri savunmak için Allah’a iftira atabiliyorlar. Bakın buradan uyarıyorum. Bunun hesabı çok acı olacak!

ELİF! LÂM! RÂ! Bu öyle bir kitaptır ki ayetleri hem muhkem[1*] kılınmış hem de doğru kararlar veren ve her şeyin iç yüzünü bilen Allah tarafından açıklanmıştır.
Böyle olması, Allah’tan başkasına kul olmayasınız diyedir[2*]. Ben de o kitapla sizi uyaran ve müjdeleyen kişiyim.  (Hud 11/1-2)

Dipnotlar:

[1*] Hüküm bildiren, hükme esas alınan. Detaylı bilgi için Bkz. Al-i İmran 3/7 ve dipnotları

[2*] Bu iki ayetten anlaşılacağı üzere Allah’ın ayetlerini ancak Allah açıklayabilir. Bu açıklamaya sadece Kitaptan ulaşılabilir. Allah’ın yazılı ayetleri ile ilgili olarak kendisi tarafından yapılan açıklamalar o muhkem ayetin müteşabihleridir(Al-i İmran 3/7, Fussilet 41/3). Başka kaynaklarda açıklama aradığımız takdirde, Allah’tan başkasına kulluk edeceğimiz ikazı, her müminin çok dikkat etmesi gereken şirk günahını oluşturur.

Hisham Alabed

Bir cevap yazın