Müslüman bölündü ve aralarındaki savaşlar hâlâ devam ediyor

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Peygamberin ölümünden sonra Müslümanlar dini bölümlerin kurbanı oldular.

Dini nedenlerle milyonlarca Müslüman diğer Müslümanlar tarafından öldürüldü.

Bu savaşlar bugün devam ediyor.

Kan faturasını kim ödeyecek?

Pek çok Müslüman Kur’an hakkında hiçbir şey bilmiyor.

Muhammed (a.s) Sünnî değildi, Şiî de değildi.

Muhammed (a.s) Sûfî de değildi, Selefî de değildi.

Muhammed (a.s) Vahhabî de değildi, Hâricî de değildi.

Muhammed (a.s)’ın yaşadığı dönemde bu isimlerin hiçbirisi yoktu.

Çünkü Muhammed (a.s), Allah’ın şu buyruğu gereği sadece bir Müslümandı:

“Sizi, bundan önce ve bu Kur’an’da Müslüman diye isimlendiren Allah’tır. Böylece Rasul sizin üzerinizde şahit, siz de insanlar üzerinde şahitler olacaksınız.” Hacc 22/78

Hisham Alabed