Kureyş Suresi ile ilgili bir Tefekkür…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kureyş bir kavmin adı olarak olduğu haliyle meallere yansıtılıyor. Buna karşı değilim fakat bir de farklı bir bakış açısıyla bakılabilir. Kureyş’in bir de kelime anlamı var şöyle ki: “Bir araya gelenler, araştıranlar, kaynaşanlar, etkileşim halinde olanlar alışveriş yapanlar” gibi…

ilk ayeti bu bağlamda düşündüğümüzde “Li ilafi Kurayş” denildiğinde şöyle düşünülebilir: “Bir araya gelmek isteyenleri birbirleri ile kaynaştırmak için” şeklinde düşünülebilir. Demek ki bir araya gelip kaynaşmak isteyenler var.

Bir sonraki ayette ise “yaz ve kış yolculuğunu elverişli yaptı” şeklinde devam ediyor. Bu ayet tezimizi destekliyor. yani onların kavuşmasını kolaylaştırıyor birince ayetin profilindeki insanları..

Sonraki ayette “Buna bağlı olarak bu Evin(Kabe) Rabbine kulluk et” diyor. Buna bağlı olarak dediği önceki iki ayetteki ifadeler kastediliyor.

Çok ilginç o iki ifadenin Kabe ile ilişkilendirmesi akla şunu getiriyor. Acaba Kureyş dediği insanlar Hac ve Umre yapanlar mı?

Hac ve umrede de insanlar bir araya gelip kaynaşıyor ve üstelik yaz ve kış yolculukları her dönem oraya güvenlikli bir şekilde yapılmış.

Son ayette de “O ki onları açlıklarında doyurdu ve korkularından emin kıldı” şeklinde bitiyor.

Toparlayacak olursak meallerde verilen anlamlara karşı çıkmak adına değil sadece Kureyş kelimesinin anlamını da göz önünde bulundurarak sunulan farklı bir bakış açısı olarak kabul edilebilir..

Hac ve umrenin bir bakıma kaynaşmak olduğu ve o ibadette sadece Allaha kulluk edilmesi gerektiği mesajını vermesi açısından önemli buluyorum.

Hac ve Umre Rabbimize has kılınmaz ise de açlık ve korku gibi bir tehlikenin de beraberinde gelebileceğini de kısmen düşündürüyor..

Allah en doğrusunu bilir.. Allah’a emanetsiniz..

Asil Yaşayan, 29.06.2017

https://twitter.com/asilyasayan

Bir cevap yazın