Kurban keserken besmele çekmek

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Normal zamanlarda yapılan hayvan kesiminin aksine, kurban bayramı kurbanını keserken besmele çekilmesi farzdır. Bununla ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“İnsanların içinde haccı ilan et ki yürüyerek ve bitkin binekler üzerinde sana gelsinler; bütün derin vadilerden geçerek gelsinler. Gelsinler de kendi menfaatlerine şahit olsunlar. Belli günlerde de Allah’ın onlara rızık olarak verdiği hayvanlardan en’âm (koyun, keçi, sığır ve deve) üzerine Allah’ın adını ansınlar. Onlardan hem siz yiyin, hem de darda olan yoksula yedirin.” (Hacc, 22/27–28)

“Her ümmete kurban kesme görevi yükledik ki kendilerine rızık olarak verdiğimiz en’âm cinsinden hayvanları Allah’ın adını anarak kessinler. Hepinizin ilahı tek ilahtır, siz yalnız ona teslim olun. Sen alçak gönüllülere müjde ver.” (Hac, 22/34)

“Bedence gelişmiş olan (kurbanlık hayvan)’ları sizin için, Allah’a kulluğun simgelerinden yaptık.  Onlarda sizin için hayır vardır. Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah’ın adını anın. Yanları yere yapıştığı zaman onlardan hem siz yiyin hem halinden memnun olana da isteyene de yedirin. Onları bu şekilde sizin hizmetinize verdik, belki şükredesiniz.” (Hac, 22/36)

Bağlamlarından da anlaşılacağı üzere bu ayetlerde normal zamanlardaki hayvan kesiminden değil, “ibadet olarak kesilen kurbandan” yani kurban bayramı kurbanından bahsedilmektedir.  

Buna göre kurban ibadetinin temel amaçlarından biri, insanların o hayvanları keserken üzerlerine Allah’ın adını anmaları şeklinde açıklanmış ve Müslümanlara kurbanlarını keserken özellikle Allah’ın adını anmaları emredilmiştir.

Yani ayetlerle belirlenenhayvanlarınbelirlenen günlerde ve belirlenen şekillerde kesilmesi istenmiştir. İlgili ayetlerde “en’âm” ve “bedence gelişmiş olanlar” kelimeleri ile kurbanlık hayvanların özellikleri, “belirli günler” ifadesi ile kurban bayramı günleri nasıl bizzat Allah tarafından tayin edilmişse “Sıra sıra dururlarken üzerlerine Allah’ın adını anın” emri ile de bu hayvanların kesiminde besmele çekilmesi yine Allah tarafından emredilmiştir.

Kurban keserken besmele çekilmesinin temel sebeplerinden biri, müşriklere muhalefettir. Çünkü müşrikler putları için kurban keserlerken özellikle o putların adını anarlardı.

Lât putu için kurban kesecekleri zaman “Bismillâti: Lât’ın adıyla”, Menât için kurban kesecekleri zaman “Bismilmenâti: Menât’ın adıyla”, Uzzâ için keseceklerinde “Bismiluzzâ: Uzzâ’nın adıyla” vs. derlerdi. Allah Teala da mü’minlerin kesecekleri kurbanlar üzerine “Bismillâh: Allah’ın adıyla”diyerek kendi adının anılmasını istemiş, bu konuda müşriklere muhalefet edilmesini emretmiştir.

Tabiri caizse Allah, “Müşriklerin, putlarına kurban keserken onların adını zikretmelerine karşılık, siz de benim için kurban keserken özellikle benim adımı zikredin” demiş olmaktadır.

Hac suresinin 34. ayetinde Allah’ın adını anmaları için her ümmete kurban ibadeti verildiği bildirildikten sonra

“Sizin ilahınız bir tek ilahtır, artık yalnızca O’na teslim olun.” 

buyurulması da işin bu tevhid boyutuna dikkatlerimizi çekmektedir. Bu açıdan kurban kesimi esnasında besmelenin unutma hali müstesna kesinlikle terk edilmemesi gerekir.

Alıntı: http://www.suleymaniyevakfi.org

Kurbanla ilgili şu yazıyı da okumanızı öneririz: https://kitapveinsan.com/kurban-bayrami-vahset-midir-doyurucu-bir-yazi/

1 Yorum

  1. Geri bildirim: Kurban: Hacc suresi 36. ayet – Oku, düşün, uygula

Yorumlar kapatıldı.