Kuran’ın kıssa anlatım tarzı – TEZKÎR veya ZİKRÂ

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Kuran’ın kıssa anlatım tarzı, hikâye veya tarih üslûbu değil, öğüt üslûbudur.

Amaç, tarihî olayları bir tarih kitabı ayrıntısıyla anlatmak değildir.

Bu kıssaların bir kısmı Tevrat’ta DA vardır, bir kısmı da Araplar arasında söylenmektedir.

Tevrat’ta bulunan kıssalar da yine Yahudiler veya onlarla temasta olan bazı kimseler tarafından Araplar arasında anlatılırdı. Bundan, Arapların bu kıssalardan az çok haberdar oldukları sonucu çıkmaktadır.

Zaten Kuran’ın amacı da onların, kulaktan dolma inançlarını anımsatmak suretiyle onlara öğüt vermektir.

Onun için Kur’an bu anlatım tarzına TEZKÎR veya ZİKRÂ yani anımsatma ve öğüt verme demiştir. İnsanın bildiği bir şey anımsatılır. Bilmediği şeyi anlatmak, anımsatmak değil, öğretmektir.

Prof. Süleyman Ateş