Bu nüsha önemli çünkü günümüze ulaşan hali, mevcut Kuran nüshaları ile aynı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Birmingham’daki eski Kuran nüshasının Hz. Ebubekir’e ait olduğu düşünülüyor.

Bazı uzmanlar buna muhalefet etse de Kuran nüshasının Peygamber’le aynı dönemde yaşamış saygın bir kişiye ait olduğu görüşüne sıcak bakıyorlar.
Bu nüsha önemli çünkü günümüze ulaşan hali, mevcut Kuran nüshaları ile aynı.

Yani Kuran’ın korunduğu iddiasını destekliyor. İlginç ve hoş olan nokta şu ki, bu yorumları yapmamızı sağlayan şey “radyo karbon” metodu. Sayısız ayetiyle insanları bilmeye yönlendiren Kuran hakkındaki bilgimiz, bilimsel araçları kullanarak artabiliyor.

Dr. Alper Bilgili