Allah’ın kitabını çelişkili gösteren mealler – Erdem Uygan

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Nebi ve Resul kavramlarını, ikisinin anlamıyla da uzaktan yakından hiçbir ilişkisi bulunmayan peygamber kelimesiyle meallendirmek, bu iki kavram arasındaki farkı ortadan kaldırmak, ikisinin de aynı anlama geldiğini, aralarında fark olmadığını iddia etmek, “Kur’an Allah’ın kitabı değildir” demektir.

Çünkü bu iddiadaki bir hoca Kur’an’ı ister istemez çelişkili bir kitap haline getirmektedir. Çelişkili bir kitabın Allah katından olamayacağı her insanın kavrayabileceği bir durum olmasının yanı sıra ayetle de sabittir:

“Kur’an’ı tedebbür etmezler mi? Eğer Allah’tan başkasından gelseydi, onda çok sayıda çelişki bulurlardı.” (Nisa 4/82)

Nebi ve Resul kavramları arasındaki farkı görmemenin ortaya çıkardığı çok sayıda çelişkiye bir örnek vermek gerekirse:

“Ey inanıp güvenenler, Allah’a itaat edin, bu Elçi’ye itaat edin ve sizden olan yetki sahiplerine de. Eğer (o yetkililerle) bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz onu, Allah’a ve Elçisine götürün. Allah’a ve ahiret gününe inanıp güveniyorsanız böyle yaparsınız. Böylesi hayırlı olur ve çok güzel sonuç verir” (Nisa 4/59)

Ayete göre yetki sahiplerine itaat mutlak değildir. Onlarla anlaşmazlığa düşülebilir. Böyle bir durumda anlaşmazlığa düşülen konu Allah’a ve elçisine yani Kuran’a götürülür.

Ayetin indiği dönemde yetki sahibi Nebimiz Muhammed Aleyhisselamdı. Demek ki onunla da anlaşmazlığa düşülebiliyordu.

Fakat ayetin başındaki resul kelimesi peygamber diye çevrilerek nebi ve resul farkı ortadan kaldırılırsa “peygambere” itaat mutlak olarak anlaşılır. Dolayısıyla mutlak itaat edilmesi gereken biriyle anlaşmazlığa düşmekten bahsedilmiş olur ki bu bir çelişki ve mantık hatasıdır.

Oysa ayette Allah’a ve Resulüne yani risalete itaat emredilmektedir. Nebi de Resule itaat etmek zorundadır. Çünkü Nebî de yetki sahibi olarak kendisiyle anlaşmazlığa düşüldüğünde konuyu Allah’a ve Resulüne yani Kuran’a götürmek mecburiyetindedir.

Kısacası içerisinde peygamber kelimesi geçen bir meal Allah’ın Kitabının meali olamaz çünkü çok sayıda çelişki barındırır.

Erdem Uygan, 26.09.2017