Kuran’da Teslis (Üçlü Birlik) İnancının Eleştirisi / Murat Topaloğlu

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kuranı Kerim Hristiyanların teslis (üçlü birlik) inancını eleştirir. Pek çok ayette “Allah bir çocuk edindi” ve “Allah üçtür” diyenleri uyarır.

Teslis (üçlü birlik), İsa peygamberin vefatından yaklaşık 300 yıl sonra kabul edilen ve Katolikler, Protestanlar ve Ortodoksların İsa peygamberin Tanrı olduğu iddiasını dayandırdıkları inançtır, ancak hiçbir Hristiyan kutsal kitabında Tanrı’nın bir üçleme olduğu yazmaz. İsa peygamberin kendisi de böyle bir şey söylememiştir.

Kuranı Kerim tektanrıcılıktan uzak olan bu inancı açıkça eleştirir :

 

Kehf Suresi 4. ve 5. Ayet:

Ve “Allah bir çocuk edindi” diyenleri uyarsın diye indirdi onu.

Ona ilişkin ne kendilerinin bir ilmi vardır ne de atalarının. Söz olarak ne büyüktür ağızlarından çıkıveren! Onlar bir yalandan başka şey söylemiyorlar.

Nisa Suresi 171. Ayet:

Ey Ehlikitap! Dininizde aşırılığa gidip doymazlık etmeyin! Allah hakkında gerçek dışı bir şey söylemeyin! Meryem’in oğlu İsa Mesih, Allah’ın resulü ve kelimesidir. Onu, kendisinden bir ruhla beraber Meryem’e atmıştır. Artık Allah’a ve resullerine inanın. “Üçtür!” demeyin. Son verin, sizin için daha iyi olur. Allah Vâhid’dir, tek ve biricik ilahtır. Kendisi için bir çocuk olmasından arınmıştır O. Yalnız O’nundur göklerdekiler ve yerdekiler. Vekil olarak Allah yeter.


Yunus Suresi 68. Ayet:

“Allah çocuk edindi!” dediler. Hâşâ! Allah bundan arınmıştır! O Ganî’dir, hiçbir şeye muhtaç olmaz! Göklerdekiler de yerdekiler de O’nundur. Elinizde, söylediğinize ilişkin hiçbir kanıt yok. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz?

 

Meryem Suresi 34. ve 35. Ayet:

İşte Meryem’in oğlu İsa budur! Hakkında kuşku ve çelişmeye düştükleri şeyin doğrusu bu sözdür.

Bir oğul edinmek Allah’a asla yakışmaz. O’nun şanı yücedir. Bir iş ve oluşa karar verdi mi, ona sadece “Ol!” der, o hemen oluverir.

Kaynak: http://www.dinlertarihi.info/2017/08/kuranda-teslis-inancinin-elestirisi.html

Bir cevap yazın