Ağlama Duvarı’nın Tarihi / Murat Topaloğlu

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Yahudiler için dua edilecek en kutsal kabul edilen yer, Kudüs’ün doğu tarafında, Kubbetüs Sahra’nın batı tarafındaki Tyropean Vadisi’nin kayalık zemini üzerinde bulunan, Ağlama Duvarı olarak bilinen taş yapıdır. Yahudiler bu yere en önemli törenleri için ve en kutsal günlerinde dua etmek için gitse de, bu duvar Süleyman döneminde inşa edilen ilk tapınağın zamanında yapılmamıştır.

Süleyman Tapınağı, MÖ 950’lerde Süleyman döneminde yapılmış ve MÖ 587’de Babil saldırısı ile yıkılmıştır. Tapınağın yıkılmasının ardından Yahudiler esir alınıp Babil’e götürülmüştür. Pers kralı Kirus zamanında Yahudiler özgür bırakılmış ve bu esaret dönemi MÖ 538’de bitmiştir. MÖ 515 yılında ise Pers kralı Darius zamanında, onun desteğiyle Kudüs’te yeniden bir tapınak inşa edilmiştir.

İkinci kez kurulan tapınak MÖ 20lerde Yahudilerin kralı Hirodes yönetiminde genişletilmiş ve tapınağın etrafına dışarıdan gelecek saldırılara ve kuşatmalara karşı koruma amaçlı bir duvar çekilmiştir. Bugün Ağlama Duvarı diye bilinen, Yahudiler Batı Duvarı adını verdikleri yer, Kral Hirodes’in yaptırdığı koruma duvarının günümüze kalan kısmıdır.

İkinci kez yapılan tapınak MS 70 yılında Titus tarafından yıkılmış ve sadece Ağlama Duvarı diye bilinen kısım ayakta kalmıştır. Romalılar Kudüs’ü işgal ettikten sonra uzunca bir süre Yahudileri en kutsal yerleri olan tapınak bölgesinden uzak tutmuştur. İmparator Konstantin döneminde ise bu yasak kısmen kaldırılmıştır. Yahudilerin tam olarak özgür bir biçimde tapınak bölgesine yeniden gelmeleri ise Müslümanların Kudüs’ü 637 yılında fethetmesi ile olmuştur. Müslümanlar Yahudilere önemli bir dini özgürlük vermiştir.

Kaynak ve daha fazlası için: http://www.dinlertarihi.info/2017/07/aglama-duvarnn-tarihi.html

Bir cevap yazın