Kur’an’a göre yenilmesi haram olanlar

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim’dir.
Kur’an’a göre yenilmesi haram sadece 4 yiyecek var:

“O, size sadece (1)meyteyi (kesilmeden ölmüş hayvanı), (2)akmış kanı, (3)domuz etini ve (4)Allah’tan başkası adına kesilmiş olanı haram kılmıştır. Kim darda kalır da birinin hakkına saldırmadan ve ihtiyaç sınırını da aşmadan bunlardan yerse, doğal yapısından uzaklaşmaz. Çokça bağışlayan ve iyiliği bol olan Allah’tır.” (Bakara 2/173)

*

“Size haram kılınanlar şunlardır:

(1)Ölü hayvan (leş), (2)kan, (3)domuz eti ve (4)Allah’tan başkası adına kesilmiş olanlar.

Boğulan, vurulan, bir yerden düşen, boynuz darbesi alan ve yırtıcılar tarafından yenen hayvanları, ölmeden keserseniz haram olmazlar. Sunaklar üzerinde kesilenler ile çekilişle kısmet aramanız da size haramdır. Bütün bunlar fısk (yoldan çıkmak) olur.” (Maide 5/3)

*

“De ki: “Bana gelen vahiyde yiyen kişiye yemesi haram kılınmış bir şey bulamıyorum; (1)ölü (leş), (2)akmış kan, (3)tam bir zararlı olan domuz eti ya da (4)fasıklık edip Allah’tan başkasının adı anılarak kesilen hayvan olursa başka. Kim zorda kalır da isyan etmeden ve aşırıya gitmeden bunlardan yerse senin Rabbin onu bağışlar ve ikram eder.”” (Enam 6/145)

**
İslam dininde haram olan şeyler, din adamlarının belirlemesi ile değil, sadece Allah’ın haram kılması sonucu belirlenir. Din adamları şu ayetin varlığından haberdar değiller mi? Veya biliyorlar da hoşlarına gitmediği için görmezden mi geliyorlar?

“Dilleriniz yalana alışageldiğinden dolayı, Allah’a karşı yalan uydurmak için, “Şu helâldir”, “Şu haramdır” demeyin. Şüphesiz, Allah’a karşı yalan uyduranlar, kurtuluşa eremezler.” (Nahl 16/116)

Hisham Alabed