Kuran’a göre bir insan ve topluluk (grup) davranışları nasıl olmalı?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

“Ol” ve “Olun” kelimeleri aracılığıyla Allah bizden ne ister? Kuran’a göre bir insan ve topluluk (grup) davranışları nasıl olmalı? Allah, her insandan, tek başına ya da bir toplumun içinde olduğunda, nasıl davranmasını ister?

Kur’an-ı Kerim’de bize ilahi çağrılar var, bu çağrılar gruba beş kez “olun” ve her insana “ol” emir fiili şeklinde verilmiştir. “Olun” ve “Ol” aracılığıyla Allah bizden ne ister? Allah’ın çağrısına olumlu cevap verebilmek amacıyla bu çağrıları birlikte okuyalım:

  1. Rabbaniler olun:

“Rabbaniler (Allah’ın istediği örnek ve dindar kullar) olun.” (Al-i İmran 3/79)

Rabbani olmak, her zaman Allah’ın emirlerine uymaya çalışmak demektir, yani Allah’ın verdiği emirlere tereddütsüz ve tartışmasız boyun eğmektir.

  1. Adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun:

“Ey iman edenler! Öz benliğiniz, anne-babanız, yakınlarınız aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaleti dimdik ayakta tutarak Allah için tanıklık edenler olun.” (Nisa 4/135)

Bunu yapmaya hazır mıyız?

  1. Allah için dik duran olun:

“Ey inanıp güvenenler, Allah için dik duran ve hakça şahitlik yapan kimseler olun.” (Maide 5/8)

Allah için çalışmaya var mıyız? Allah için dik durmaya hazır mıyız?

  1. Özü sözü bir kişilerle beraber olun:

“Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve özü sözü bir kişilerle beraber olun.” (Tevbe 9/119)

Yalan söylemek, bir insanda bulabileceğimiz en kötü alışkanlıklardan biridir. Doğrularla beraber olmaya var mısınız?

  1. Allah’ın yardımcıları olun!

“Ey iman sahipleri! Allah’ın yardımcıları olun! Hani, Meryem oğlu İsa, havarilere: “Allah’a gidişte benim yardımcılarım kimdir?” demişti de, havariler: “Biz, Allah’ın yardımcılarıyız!” cevabını vermişlerdi. Bunun ardından, İsrailoğulları’ndan bir zümre iman etmiş, bir zümre de küfre sapmıştı. Nihayet biz, iman sahiplerini düşmanlarına karşı güçlendirdik de onlar üstün geldiler.” (Saf 61/14)

Allah’ın yardımcısı olmak, Allah’ın koyduğu sisteme göre yaşamak ve insanları o sisteme davet etmek demektir. Bunu yapıyor muyuz?

  1. Şükredenlerden ol:

“Başkasına değil, sadece Allah’a kulluk/ibadet et; şükredenlerden ol!” (Zümer 39/66)

İnsanların çoğu nankör olmayı tercih ederken, biz şükredenlerden olmaya hazır mıyız?

“Ey Davut ailesi! Şükredin! Kullarımdan şükredenler pek azdır.” (Sebe 34/13)

  1. Secde edenlerden ol:

“Her şeyi güzel yaptığından dolayı Rabbine ibadet et ve secde edenlerden ol.” (Hicr 15/98)

“Secde edenlerden ol” demek, “namaz kılanlardan ol” ve “Allah’a teslim ol” demektir. Namazsız nasıl yaşayabiliyorsun? Allah’a secde yapmadan nasıl mutlu olabiliyorsun?

Hisham Alabed, 15.09.2018