Kur’an’a göre İslam’ın Beş Şartı – Erhan Aktaş

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

1 – Tevhid:
Allah’a şirk koşmaksızın iman etmek; Allah’ı birlediği gibi dinde kitabı da birlemektir; Kur’an’ı dinin tek kaynağı saymaktır.
2 – Salat:
İbadete layık yegâne ilah olarak Allah’a inanmak; kulluğu, Allah’a yönelmeyi, dua ve ibadeti şirkten arındırılmış bir bilinçle ve arınmış, temizlenmiş, arı duru hale gelmiş bir benlikle yapmaktır. Yardımlaşmayı, dayanışmayı, paylaşmayı ve destek olmayı canlı ve diri tutmaktır. Aklı kullanmaktır.
3 – Adalet:
Bir şeyi ait olduğu yere koymaktır. İnsanlar arasında her türlü imtiyazı reddetmektir. İnsanın fıtratına uygun bir hayatı yaşaması adalet, bundan mahrum edilmesi zulümdür.
4 – Cihad:
Her türlü kötülüğe, haksızlığa, zorbalığa, fesada ve zulme karşı koymada, bütün gücüyle gayret göstermektir. “Emir b’il-maruf nehiy ani’l münker” yapmaktır.
5 – Birr olmak:
İyi ve erdemli bir insan olmaktır; dürüst, merhametli, güvenilir ve haktan yana olmaktır. Üstünlüğü ve başarıyı; sayısal çoklukta ve ekonomik güçte değil, ahlaki değerlere bağlı kalmakta görmektir. Doğruluğu ve sevgiyi ilke edinmektir.

 Erhan Aktaş, 27.05.2016

Bir cevap yazın