Kur’an’a göre dört şey insana sükûnet verir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kuran’a göre dört şey insana sükûnet verir bunlar;
1. Yaşadığımız evimiz:

“Allah size, evlerinizden huzur ve sükûn yeri yaptı”. Nahl 80

2. Gece vakti:

” Dinlenip sükûnet bulmanız için geceyi karanlık, çalışıp iş yapmanız için de gündüzü aydınlık kılan O’dur. Elbette bunda, işitip dinlemesini bilen kimseler için nice deliller ve ibretler vardır”. Yunus 67

3. Eş:

“O’nun ayetlerinden olarak sizin için nefislerinizden zevceler yaratmıştır ki, onunla sükûn bulasınız. Ve sizin aranızda sevgi ve rahmet (merhamet) kıldı (oluşturdu). Muhakkak ki bunda, tefekkür eden (düşünen) bir kavim için mutlaka ayetler (deliller) vardır”. Rum 21

4. Peygamberin duası:

“Onlar için dua et, çünkü senin duan onlar için bir sükûnettir” Tevbe 103

Hisham Alabed, 11.11.2017