Kur’an-İncil farkı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Hıristiyanlar -dinlerinin orijinde Nebevi olmasına karşın, Müslümanlardan farklı olarak- dinlerinin merkezine Resul İsa’yı yerleştirmişlerdir;

İsa Mesih, onlar için, neredeyse dinin her şeyi, dinin kendisi olmuştur. İncil/ler bile Mesih merkezlidir, -baştan sona- İsa Mesih’i anlatır.

Kur’an ile (eldeki) İncil/lerin başat farklarından biri budur.

Kur’an, Allah’ın buyruklarını iletirken, İncil/ler İsa Mesih’i anlatır. Öyle ki, Allah’ın buyrukları bile İsa Mesih’in ağzından iletilir

Müslümanlar -Kur’an’ı mehcur bırakarak- dinin merkezine Resulullah’ı yerleştirmeye başladıklarından ve hele de dinin buyruklarını Resulullah’ın dilinden aktarır olduklarından itibaren üslup ve usul bağlamında HIRİSTİYANLAŞMIŞLAR ve bunun doğal sonucu olarak da, din, oluşmaya başlayan ruhban sınıfının egemenliği altına girmiştir.

ALINTI

Bir cevap yazın