Dinin dinamik yapısını geleneksel kabullere sabitleyenlerin anlamsız feryatları

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Temel ibadet olan namazda, kıblede, zekât, hac, kurban gibi ibadetlerde bile ittifak sağlayamayan din mensupları ümmeti birleştirecekmiş.

Vahiy gibi tevsik edilmiş (belgelenmiş) kaynağa sahip olan Müslümanlar paramparça olmuş, dinlerini parçalamışlar, hâlâ ümmetçi retorikle halk afyonlanıyor.

Dinin dinamik yapısını geleneksel kabullere sabitleyin, zerre güncel konulara kafa yormayın, sonra gençler neden deizme kayıyor diye feryat.

Dünya mutluluğu adına Müslümanlar yeni nesle/gençlere ne verebildi veya hangi söylem geliştirdi ki gençlerin İslâm’a teveccühünü bekliyoruz?

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 28.08.2017https://twitter.com/ibalci55

Bir cevap yazın