Kur’an cehaletin düşmanıdır

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Hadîd sûresi’nde dikkatimi çıkan iki tane ayet var. Birincisi:

“Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarması için kuluna birbirini açıklayan ayetleri indiren O’dur. Allah size karşı şefkatlidir, ikramı boldur.” (Hadîd 57/9)

Allah bizi cehaletin karanlıklarından bilgi ışığına çıkarmak istiyor. Cehalet karanlığın babasıdır, bu nedenle Kur’an bilimle savaşamaz, Kur’an cehalete karşı savaşmaya geldi.

“Bu, insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa çıkarman için indirilmiş bir kitaptır. Daima üstün olanın ve her şeyi güzel yapanın yoluna.” (İbrahim 14/1)

Cehalet insanın düşmanıdır, dolayısıyla Kur’an cehaletin düşmanıdır. Kur’an insanı korumak ve bilgisini geliştirmek için geldi.

İkincisi ise :

“Yemin olsun, biz, resullerimizi açık seçik delillerle gönderdik ve onlarla birlikte Kitap’ı ve ölçüyü de indirdik ki, insanlar adaleti ayakta tutsunlar/adaletle doğrulsunlar. Ve demiri de indirdik. Onda zorlu bir kuvvet ve insanlar için birçok yarar vardır. Allah bu sayede, kendisine ve resullerine, gayba inanarak kimin yardım edeceğini bilecektir. Allah Kavî’dir, Azîz’dir.” (Hadid 57/25)

Adalet, Kur’an’ın en büyük hedeflerinden biridir. Bu nedenle, bugün dünyanın zenginliğini işgal eden küçük bir grup, Kur’an’a karşı savaş halindedir. İlahi talimatların, o grubun, insanları köleleştirmesini sona erdirmek amacıyla geldiğini çok iyi biliyorlar. İşte bu yüzden Kuran’ın mesajını öldürmeye çalışırlar.

İnsanları öldürmek ve servetlerini çalmak için bugün demir (Hadîd) kullanıyorlar. Allah, adaletin yayılmasını garanti altına almak için demiri indirdi, fakat o suçlular, demiri ezilenleri daha çok ezmek için bir araç haline getirdi.

  • Kur’an ilime ve adalete çağırdı. Kur’an, faizi temel alan ekonomik sisteme karşı savaştı.
  • Kur’an, kölelik sistemine karşı büyük bir savaş açtı, bu yüzden Kur’an’a karşı savaşıyorlar.
  • Bu savaşta yeriniz nedir? Kuran’ı mı destekliyoruz yoksa Allah’ın mesajıyla savaşanları mı?

Hisham Alabed