Dört şeyden uzak durmaya çalışmalıyız

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Dört şeyden uzak durmaya çalışmalıyız:

1. Kendini başkalarından üstün görmek; bu Şeytan’ın zihniyetidir:

“(Allah) sordu: “Sana emrettiğim zaman seni emre amade olmaktan alıkoyan neydi?” (İblis) cevap verdi: “Ben ondan üstünüm; (çünkü) beni ateşten yarattın, oysa onu balçıktan yarattın!”” (Araf 7/12)

2. Kibirli olmak; bu Âd kavminin zihniyetidir:

“Âd halkı, yeryüzünde haksız yere büyüklenmiş ve “Bizden güçlü kim var?” demişlerdi. Onları yaratan Allah’ın daha güçlü olduğunu görmüyorlar mıydı ki âyetlerimiz karşısında bile bile yalana sarılıyorlardı.” (Fussilet 41/15)

3. Baskıcı görüş; bu Firavun’un zihniyetidir:

“Firavun dedi ki: “Ben size sadece kendi görüşümü bildiriyorum; ve sizi doğru olan alternatifsiz bir yola yöneltiyorum.”” (Mümin 40/29)

4. Kendini beğenip övünmek; bu Kârûn’un zihniyetidir:

“Dedi ki; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Karun bilmiyor muydu ki, Allah kendinden önce nice nesilleri yok etti; hem de onlar daha güçlü ve daha zengindiler. Suçlulara suçlarını sormaya gerek duyulmaz.” (Kasas 28/78)

Hisham Alabed