Kaynağı belli olmayan bir din oluşturdular

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Meal Kur’an değil, Allah’ın kitabı değil, bu nedenle meal okumayın”

diyen birisi varsa, şeytan olduğunu anlamanız gerekir.

Meal okuyun çünkü o Allah’ın kitabının tercümesidir,

bir yerde anlaşılmaz bir şey varsa sorabilirsiniz.

************************************************

Arap âleminde ana dil Arapça olmasına rağmen din adamları:

“Kur’an anlaşılamadığı için bizim yazdığımız kitapları okuyun”

derler.

Türkiye’de de durum aynı ana dil Türkçe (bu din adamları için yararlı bir şey) fakat din tüccarları:

“Meal Kur’an değil, mealler orijinalin yerini tutamaz, meallerde çok yanlışlar var”

gibi sözlerle insanları kandırıyorlar.

Sonuç: Din anlaşılmaz bir şey oldu, kaynağı belli olmayan bir din oluşturuyorlar bu din tüccarları kendi görüş ve yorumunu din diye insanlara satıyorlar.

İşte bu yüzden Müslümanlar hiçbir zaman rahata ve huzura eremeyecekler.

Oysaki Rabbimiz sadece bir sürede 4 defa şu ayeti tekrarlıyor:

“Andolsun biz Kur’an’ı, anlaşılıp öğüt alınması için kolaylaştırdık. O halde düşünüp öğüt alan yok mu?” Kamer 17\22\32\40

Hisham Alabed