Kalk ve kaldır. Aktif ol ve aktifleştir. Harekete geç.

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“İyiler yatarsa, iyilik de yatar. İyiliğin yatıp kötülüğün kalktığı bir dünyanın iyi olmasını beklemek nafiledir. Böyle bir dünya iyilere zindan, kötülere saraydır”

Son Nebi’ye gelen bu ilahi emrin açılımı şudur:

Kalk ve kaldır. Aktif ol ve aktifleştir. Harekete geç ve harekete geçir.

…bu emrin muhatabı eliyle başlayan hareket, yeryüzünün gördüğü en kapsamlı iman hamlesi oldu. Bu hamlenin rehberi, bu emri aldıktan sonra, bir daha hiç pasif olmadı.

İyiler yatarsa, iyilik de yatar. İyiliğin yatıp kötülüğün kalktığı bir dünyanın iyi olmasını beklemek nafiledir. Böyle bir dünya iyilere zindan, kötülere saraydır.

Dünyanın bu hale gelmesine seyirci kalmak, insana verilen “hilafet” görevine ihanet etmektir.

Ey kötülükten ve kötülerden şikâyet eden insan! Şikâyet etme! Kalk ve uyar. İyi bil ki, şikâyet ettiğin o kötüler, annelerinden kötü doğmadılar.

Onlar da, dünyanın tüm çocukları gibi, başlangıçta iyi idiler. Fakat yatan iyi idiler.

Onlara, “kalk ve uyar” diyen olmadı. Onları, elinden tutup kaldıran ve uyaran olmadı. Aktif iyiler tarafından tutulmayan o eller, aktif kötüler tarafından tutuldu.

Alıntı: Pasif İyiden Aktif İyiye