“İslam akıl dinidir” söylemi modernist bir söylem değildir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

İslam akıl dini değildir deyip akıl düşmanlığı yapanlar gene meydanlarda. Geleneğimiz böyledir imajı vermek istiyorlar. Daha önce Eşari’nin bu konudaki görüşlerini paylaşmıştım. (http://kitapveinsan.com/kelamcilara-gore-akli-bir-delil-olmadan-iman-olmaz/ )

Şimdi bu dostlara İmam Maturidi’nin konu ile ilgili tespitini paylaşayım:

“Taklid, şeytanın bir telkinidir.

Şeytanın amacı ise, insanı arzu ettiği şeyi elde etme ve kendine sunulan imkânlar vesilesi ile akla itimat hususunda onu korkutmak ve kendi aklının verdiği neticeden döndürmektir.

Akıl yürütme, ahlaki hayatın temelidir. Çünkü ancak onunla insan egosunun (al-na/s) arzularından kolayca uzaklaşabilir ve onunla şeytanın gönüllü bir oyuncağı olmaktan kurtulabilir.

İşte bundan dolayı, o (şeytan), insanı hem bu dünyada hem de ahirette zorunlu olarak helaka sürükleyecek rahatlık uğruna, akıl yürütmeyi terk etmenin taraftarı ve teşvikçisidir”.

İmam Maturidi akıl düşmanlarının çelişkisini de çok güzel ortaya seriyor:

“Akıl yürütmeyi inkar edenlerin elinde, onu reddetmek için, akıl yürütmekten başka bir kanıt bulunmamaktadır.”

İslam akıl dinidir söylemi modernist bir söylem değildir.

İslam Kelam’ının Mutezile, Eşarilik, Maturidilik fark etmez ortak görüşüdür.

Enis Doko, 28.03.2018