Bugün Müslümanları saran tüm acılara rağmen dünyada gerçek…..

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Bugün Müslümanları saran tüm acılara rağmen, dünyada gerçek müslümanlardan daha mutmain bir kişinin olmadığını iddia ediyorum. Bu tatmin duygusu ancak Allah’tan gelir. Her ne kadar bolluk içinde de olsa bir insan eğer Allah’tan gelen bu duygudan yoksun ise mutmain olması mümkün değil. Bu iki ayeti okuduktan sonra deneyin isterseniz.

“Her kim de benim zikrimden (Kur’an’dan) yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.”” Tâhâ 124

” Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah’ın zikriyle sükunete erenlerdir. Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur.” Ra’d 28

Çok zengin olabilirsin, çok güçlü da olabilirsin, ancak mutmain ve huzurlu olmak istiyorsan, bunun tek yolu var, o yol Allah’ın zikrinden, yani Kur’an’dan geçer.

********************

Mutluluğun kavramına Kur’an’nın iki yerinde şöyle değinilmiş;

İlk olarak geçtiği yerde mutluluğun zamanından bahsediliyor,

” O gün geldiği zaman Allah’ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Onlardan mutsuz (cehennemlik) olanlar da vardır, mutlu (cennetlik) olanlar da.” Hûd 105

İkinci olarak geçtiği kısımda ise mutluluğun yeri belirlenmektedir:

“Mutlu olanlara gelince, gökler ve yerler durdukça içinde ebedî kalmak üzere cennettedirler” Hûd 108

Dünyada mutlak mutluluk sahibi olamazsınız, yok.
Mutlak mutluluğun yeri ve zamanını Kur’an’da arayın.

Hisham Alabed, 29.03.2018