Allah’la insanın ilişkisini koparan modern akıl

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Allah’la insanın ilişkisini koparan akıl, Allah’tan ve anlamdan arındırılmış bir hayat kurmaya kalkıştı.

Hayatın anlamı olan Allah’la insanın ilişkisini koparan modern akıl, Allah’tan ve anlamdan arındırılmış bir hayat kurmaya kalkıştı. Batının bu cinayetini ünlü yazar Aleksandr Soljenitsin “Tanrının aforoz edilmesi” şeklinde dile getiriyordu. Batının tasarladığı gelecekte Allah’a yer yoktu. Hayatın kutsaldan arındırılmış alanları, hızla anlamlarını yitirdiler. Kutsaldan boşalan yerler modern hurafeler ve çağdaş putlarla dolduruldu. Allah’la kulluk bağları hoyratça koparılan insan eşyaya kul edildi.

Allah’la ilişkisi kopmuş bir insanı, hayatın ve sahip olduğu tüm değerlerin ilâhî birer “emanet” olduğuna kimse inandıramazdı. Mülkün hakiki sahibinin Allah olduğuna inanmayan bir insanın eşyaya bakışıyla, emanet bilincine sahip olan bir insanın eşyaya bakışı bir olabilir miydi? Mesela, birinci türe giren bir insanda israfa karşı ahlaki bir bilinç oluşturulamazdı. “Benim değil mi, istediğimi yaparım!” diyen bir insan, “israf ” olgusunu kavramakta, zekât ve sadaka emrini anlamakta acze düşecektir.

Hayatın Yeniden İnşası İçin / Sayfa: 30-31