Firavun, Karun, Bel’am hakkında küçük bir alıntı

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Firavun, Karun için soymayı, talan etmeyi yasallaştırır,

Bel’am dine uygun hale getirir.

Karun, Bel’am düzenini altınla çalıştırır,

Firavun ise zorla, güçle korur.

Alıntı: Ali Şeriati, Hac, Sayfa 162