İlim sahiplerinin bir numaralı görevi uyarmak, yanlışları ıslah etmeye çalışmak

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

“Din adamları ve bilginleri, bunların günah söz söylemelerini ve haram yemelerini engellemeye çalışsalardı ya? Onları ne kötü yetiştiriyorlar!” (Maide 5/63).

İlim sahiplerinin bir numaralı görevi uyarmak, yanlışları ıslah etmeye çalışmak, doğruları en saf haliyle ikame etmeye çalışmak olmalıdır.

Ehli kitabın bilginleri herkese gül dağıtırlar, her vaazlarında sevgiden güzellikten bahsederler, kimsenin tepkisini çekmeyecek yuvarlak şeyler anlatırlardı.

Tevrat tahrif edilirken, Allah’ın dini birilerinin keyfi arzularına göre şekillendirilirken onlar toplumda gördükleri hürmeti, gittikleri yerlerde baş köşelere oturtulmayı önemserlerdi.

Cumartesi yasağını çiğneyenleri uyarmayanların durumu gibi böylelerinin durumu maymunlaşıp Allah’ın lanetine gömülmektir.

Vedat Yılmaz, 21.03.2018