İbrahim kimsenin rızasını değil, sadece Allah’ın rızasını düşünerek hareket etti

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Sizleri Allah’tan uzak tutmaya çalışanları şimdiden ayaklarınızın altına alın,

onlarla beraber olmayın,

bu gibilerin rızası için Allah’ın rızası kaybetmeyin.

“(Ateşe giren) inkârcılar şöyle derler: “Rabbimiz! Cinlerden ve insanlardan bizi saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağılıklardan olsunlar.”” Fussilet 29

İbrahim a.s neden babasından uzak yaşamayı tercih etti?

Çünkü babası, Allah düşmanlarının tarafındaydı.

Babasıyla beraber olması İbrahim’i a.s yanlış yola sürükleyecekti.

Kimsenin rızasını değil, sadece Allah’ın rızasını düşünerek hareket etti.

Bu samimi davranışı bizler de hayat boyu kendimize şiar edinmeliyiz.

Bu tavsiyemi sizlere en kalbi duygularımla yapıyorum.

“İbrahim’in, babası için af dilemesi, sadece ona verdiği bir söz yüzündendi. Onun bir Allah düşmanı olduğu kendisine açıkça belli olunca, ondan uzaklaştı. Şüphesiz İbrahim, çok içli, yumuşak huylu bir kişiydi.” Tevbe 114

Kararlı olun ve dik durun! Allah’ın rızasını kazanmak dışında hiç bir şey önüne geçmemeli.

Hisham Alabed, 03.04.2018