Birbirinizi ayıplamayınız. Birbirinize kötü lakaplar takmayınız

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Müminler ancak kardeştirler.

Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltiniz

ve Allah’a saygı duyunuz ki merhamet olunasınız.

Ey iman edenler!

Hiçbir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin. Olur ki alay edilenler, onlardan daha iyi olabilirler.

Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay edilen kadınlar, kendilerinden daha iyi olabilirler.

Birbirinizi ayıplamayınız.

Birbirinize kötü lakaplar takmayınız.

İmandan sonra, fâsık diye anılmak ne kötüdür! Kim tövbe etmezse işte onlar zalimlerdir.
Ey iman edenler!

Zandan çok sakınınız. Çünkü zannın bir kısmı günahtır.

Birbirinizin ayıplarını araştırmayınız.

Birbirinizin arkasından gıybet etmeyiniz. Sizden biri, ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı?

İşte bakın, bundan tiksindiniz.

Allah’a saygı duyunuz.

Şüphesiz Allah tövbeleri kabul edendir; merhamet sahibidir.

Ey insanlar!

Doğrusu biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık.

Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız, Allah’a en çok saygı duyanınızdır.

Allah her şeyi bilendir; her şeyden haberdar olandır.

Hucurât suresi 10-13. ayetler

Bir cevap yazın