“Hani birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi kaynaştırdı”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Topluca Allah’ın ipine sımsıkı sarılınız, ayrılığa düşmeyiniz, Allah’ın size olan nimetini hatırlayınız; hani birbirinize düşmandınız da, O kalplerinizi kaynaştırdı ve O’nun lütfu ile kardeş oldunuz.

Ateşli bir çukurun kenarındayken, ondan sizi O kurtardı. İşte Allah, ayetlerini size böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız.

Al-i İmran suresi 103. ayet

İmdi, müminlerden iki gurup çatışırlarsa aralarını bulun; fakat bir taraf diğerinin hakkına saldırırsa, o haksız taraf ile Allah’ın emrine dönünceye kadar mücadele edin; ama eğer (saldırganlıktan) vazgeçerse, tarafların arasını adaletle bulun ve adil davranın: çünkü Allah adil davrananları sever.

Bütün müminler yalnızca kardeştirler; öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah’a karşı sorumlu davranın ki, O’nun merhametine mazhar olasınız. 

Hucurat, 9-10. ayetler

Bir cevap yazın