Günümüz dindarının en temel problemlerinden birisi…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Günümüz dindarının en temel problemlerinden birisi, dini/vahyi sadece manevi tatmin ihtiyacı olarak görmeleridir.

Oysa vahiy bireyin manevi dünyası kadar maddi dünyasını da tanzim eder veya etmeli. Dolayısıyla vahiy ilkesiz dindar değil, ilkeli insan projesidir.

Dindarlık ölçümüz daha çok namaz, oruç, hac gibi ibadetlere odaklı. Oysa ahlak, adalet, emaneti ehline verme, emanete/kamu malına riayet, istişare, işi ehline vermek gibi ilkeler en az ibadetler kadar kesin emirlerdir.

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 18.11.2017https://twitter.com/ibalci55