“Biz seni âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

“Sen olmasaydın kainatı yaratmazdım” uydurma bir rivayet olduğunu söylediğim için, bazı arkadaşlar itiraz ettiler ve bu ayeti delil olarak gitirdiler,
“Biz seni âlemler için yalnızca bir rahmet olarak gönderdik”. (Enbiya 21/107)
Ayetin söylediği şey çok açık ve net.

Ey Muhammed, Ben seni elçi olarak seçtim, sana, insanoğluna tebliğ etmen için mesajımı indirdim ve bu mesajın amacı yeryüzünde fesat çıkmaması ve insanların doğru birer kul olması için.

Kâinat, Muhammed’in a.s yüzü suyu hürmetine yaratılmadı, ancak Muhammed’e a.s verilmiş olan mesaj (Kur’an) kâinat için bir rahmettir. Allah’tan gelen mesaj da rahmettir, O mesajı getiren de. Burada Resul kavramını çok doğru şekilde idrak etmemiz gerekir.
Müslümanların çoğu indirilen mesajı değil, Muhammed’in a.s kendisini takdis ediyor, işte budur yanlış olan.

Hisham Alabed