Ey sonsuz gücünü mutlak iradesiyle kullanan Allah’ım

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ey Kâdir olan Allah’ım!
Ey mutlak güç ve kudret sahibi olan Allah’ım!
Ey sonsuz gücünü mutlak iradesiyle kullanan Allah’ım!
Ey gücünün mahkûmu değil, hâkimi olan Allah’ım!
Verdiğin güçle firavunlaşacaksak, verme!
Senden gelen gücü sana karşı kullanacaksak, verme!
Gücümüzün elinde esir olacaksak, verme!
Emanet güçle zulmedip kahrolacaksak, verme!
Ey Kâdir, Kadîr ve Muktedir olan Allah’ım!
Bize senin kadrini hakkıyla takdir edecek bir şuur ver!
Gücümüzün kölesi olacak bir gurur verme!
Eşyaya senin takdirinle bakacak bir nur ver!
Güç sarhoşluğuyla baş döndürecek bir sürur verme!
Çalkalanan gönlümüzü yatıştıracak bir huzur ver!
Vahyin kadrinden mahrum edecek bir fücur verme!
Âmin!

Mustafa İslamoğlu