Ey Müslümanlar! Şeytana kardeş olmak hava atılacak bir iş midir?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Yüce Allah evlilik işlerinde insanlar için kolaylık yolunu seçmiştir. Kur’an sadece karşılıklı anlaşmaya dayalı olarak gençlerin, evlenmek istedikleri kızlara vermesi gereken bir mehirden bahseder. Yüce Allah şöyle buyuruyor:

“Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu içiniz rahat olarak harcayın.” Nisa 4/4.

Bu ayete göre kız dilerse, evlenmek istediği erkeğe mehrini bağışlayabilir. Fakat bugün Müslümanlar evliliği zorlaştırdılar. Örf ve adetlerini, heva ve heveslerini evliliğin şartları haline getirdiler. Bugün evlilik adeta ticari bir alış verişe benziyor. Bir kızla erkeğin arasında bir sene süren nişanlılığın ne anlamı var? Ki bu süreç içerisinde birlikte geziyorlar ve daima birlikte vakit geçiriyorlar.
En ufak bir problemde birbirlerinden ayrılıyorlar ve nişanı atıyorlar.
Bugün bir düğün töreni için bu kadar büyük masraflar etmenin ve bu kadar israfa gömülmenin ne anlamı var? Sonra kalkıp bu kadar israfla hava atmanın ne anlamı var? Yüce Allah kitabında şöyle buyurmuyor mu?

“Şüphesiz israfçılar şeytanların kardeşleridir. Şüphesiz şeytan Rabbine karşı çok nankördür.” İsra 17/27.

Ey Müslümanlar! Şeytana kardeş olmak hava atılacak bir iş midir?

Hisham Alabed, 31.07.2017