Allah elçisi Sünnî değildi, Şiî de değildi!

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Muhammed (a.s) Sünnî değildi, Şiî de değildi.

Muhammed (a.s) Sûfî de değildi, Selefî de değildi.

Muhammed (a.s) Vahhabî de değildi, Hâricî de değildi.

Muhammed (a.s)’ın yaşadığı dönemde bu isimlerin hiçbirisi yoktu.

Çünkü Muhammed (a.s), Allah’ın şu buyruğu gereği sadece bir Müslümandı:

“Sizi, bundan önce ve bu Kur’an’da Müslüman diye isimlendiren Allah’tır. Böylece Rasul sizin üzerinizde şahit, siz de insanlar üzerinde şahitler olacaksınız.” [Hacc 22/78]

Hisham Alabed

Bir cevap yazın