O “Allah” ki eşsiz ve benzersiz ikram sahibidir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Her ikram sahibinin keremi Allah’tandır, fakat Allah’ın keremi kendi zatındandır.

O bir başkasının kendisine verdiğini ikram etmez, bizzat yarattığını yine yarattığına ikram eder. Bu yüzden O’nun ikramı birinin bir başkasına ikramı değil, yaratanın yarattığına ikramıdır.

Onun dışında “Ekrem” adını alanlar, sadece onun yarattıklarını ve ihsan ettiklerini ikram edebilirler. Kendilerinden daha az ikram edene kıyasla “Ekrem” adını almayı hak ederler.

Allah dışındaki tüm ikram sahipleri için Ekrem ismi ancak mukayese için kullanılabilir, fakat Allah için kullanıldığında her türlü kıyastan beri ve ârî olarak “eşsiz ve benzersiz ikram sahibi” mânâsına gelir.

Başkaları ikram etmek için önce ikrama mazhar olmak zorundadırlar. Kendilerine ikram edilenden ikram etmeye mahkûmdurlar. Zira ikram ettiklerini kendileri yaratmamışlardır.

Ellerindeki azalırsa ikramları da azalır, ellerindeki tükenirse ikramları da tükenir. Fakat Allah öyle değildir. Bunun için de ekremiyyetinin haddi hududu yoktur. Ekremiyyetinin tecellîsi için ne aracılara ne de araçlara muhtaçtır. Ne zamana, ne imkâna muhtaçtır

Mustafa İslamoğlu

Bir cevap yazın