Çocukların aşılanması politik, dini vs nedenlerle…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Çocukların Aşılanması politik, dini vs nedenlerle tartışılıp yapılması engellenecek bir olay değildir. AŞI BİR ÇOCUK HAKKI MESELESİDİR. Aşı karşıtı taşralı taş kafa küçük burjuvaların kurdukları facebook forumlarının da konusu değildir.

Anadolu bir geçiş coğrafyası, halkların hızlı ve ayarsızca birbirine karıştığı bir yer. Bu coğrafyada aşı yapılsın mı, yapılmasın mı diye tartışmak, çocuklara yapılacak en büyük kötülüktür.

Çocuklarımızın rutin aşı takvimine alınması, aşının kurumsallaşması Türkiye’de 1960 sonrası sağlık emekçilerinin büyük bir özveri ile köy köy dolaşarak yarattıkları olağanüstü bir değerdir.

Aşılamaların, halk sağlığı bilincinin ortadan kalkmasını sağlayacak, bilim yerine hurafelerin alması için her uğraş, Ve buna benzer her türlü tehdit bu halkın çocuklarının yaşamlarına sıkılan birer kurşundur.

Aşılanmayan her çocuk sadece o kişiyi değil toplumun her katmanını ayrı ayrı ilgilendiren bir halk sağlığı problemidir. Ve buna karşı alınacak tüm tedbirler hızlıca alınmalıdır.

Medyaya aşı karşıtı grubu çıkarıp sanki karşıt görüşmüş gibi zaten zar zor ikna edilen binlerce aileyi aşı karşıtı grubun içine alan her tartışma toplumsal intiharın habercisidir.

Aşılar içerik ve yan etki profilleri yönünden dünyanın belki de en masum ve kusursuz ilaçlarıdır. Ve sağladıkları faydalara göre zararları ihmal edilebilecek düzeydedir.

Dr. Erdal Yanbuloğlu, 27.12.2017 – https://twitter.com/dreyanbuloglu