ağır günde kendini kurtarmak için ağır söze teslim ol

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Arapça’da “sekîl” kelimesi “Ağır” demektir, bu kelime Kuran’da yalnızca iki kez geçiyor.

İlki: ”

Bunlar, şu çabuk (geçen dünyây)ı seviyorlar da ötelerindeki ağır bir günü bırakıyorlar.” (İnsân 27)

Ağır günden maksat hesap günüdür.

İkincisi ise:

“Şüphesiz biz sana (sorumluluğu) ağır bir söz vahyedeceğiz.” (Muzzemmil 5)

Ağır Söz’den maksat Kur’an-ı Kerim’dir.  Demek istediğim şey şu, ağır günde kendini kurtarmak için ağır söze teslim ol.

Hisham Alabed