Cami ve mescitler mi – fakir ve yetimler mi?

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Emeviler döneminden itibaren yavaş yavaş Allah’ın kitabı terk edilip onun yerine uydurma rivayetler ve bu rivayetler önderliğinde içtihatlar ve mezhepler hayatta hâkim kılınmaya başlanınca:

Kuran’ın değer verdiği en önemli olan

tevhid akidesi,

Allah’a şirk koşmama,

Allah’ın apaçık âyetlerini gizlememe,

hakka batılı karıştırmama,

Allah ile Elçilerini birbirinden ayırmama,

Allah ve Resulü’ne itaat etme,

sadece Kur’an’a bağlı olma,

adaletli olma,

insan hakları,

Allah yolunda infak,

emri- bil mar’uf nehyi- anil- mün’ker,

güzel ahlak

gibi çok önemli değerler yok kabul edilip, bu önemli değerler yerine Kuran’da çok az değere sahip olan namaz, oruç, hac ve zekat İslam’ın en önemli şartları olarak ümmete dayatılınca

özellikle de uydurma bir rivayetle namaz dinin direği olarak benimsenince artık öyle bir ahlaksız Müslümanlık meydana geldi ki, her şey namaz ibadeti üzerine bina edildi.

Buna bağlı olarak milleti aldatma ve gözlerini boyama maksadıyla çok ihtişamlı ve süslü mabetler yapılmaya başlandı.

Aslında Kuran’a baktığımızda insan hakları, güzel ahlak, Allah yolunda cihad ve infak etmenin yanında camilerin imar edilmesi çok az bir yer alır.

Kur’an İslam’ında esas olan Kur’an ilminden ve tevhid ahlakından uzak kuru ve ruhsuz muhabbetler inşa etmek değil;

ana babaya iyilik etmek,

fakirleri ve kimsesizleri korumak ve kollamak,

yetimleri barındırmak,

özgürlüğü için çalışanlara yardım yapmak,

borçlulara destek olmak,

yakın akraba ve komşulara yardım yani infak yapılması

şiddetle tavsiye edilmiştir. Dolayısıyla Kuran’ın İslam’ında esas olan itikatta tevhid, amelde infak etmektir. Bu önemli iki meziyet ve fazilet kimde bulunursa Allah’ın izin ve şefaatiyle, merhamet ve mağfiretiyle cennete girer.
Dolayısıyla uydurma dinin dayattığı ibadetler yerine Kur’an İslam’ında önem verilen ibadetlere ağırlık vermek gerekir.
Türkiye’deki bütün cami ve mescitler bir tane muhacir ve yetimin gözyaşına değer değildir. Cami ve mescitlerin halı ve mermerlerine paranızı israf etmeyin. Şu da bir gerçektir namaz ibadeti ile alakalı hadis kitaplarında geçen bütün rivayetler yalandır.
Kur’an ehli muvahhidlere tavsiyem, cami ve mescitlere yapacağınız yardımlarınızı ihtiyaç sahiplerine ve fakir öğrencilere yapın. Kuran’da ne varsa gerçektir, Kuran’da olmayan şey yalandır, hurafedir, iftiradır.

(Ey Müşrikler) Siz Hacılara su vermeyi ve Mescidi Haram’ı onarmayı, Allah’a ve ahiret gününe iman edip de Allah yolunda cihad edenlerin imanı ile bir mi tutuyorsunuz? Halbuki onlar Allah katında eşit değillerdir. Allah Zalimler topluluğunu hidayete erdirmez” (Tevbe, 19)

Ali Aydın, 07.08.2017

Bir cevap yazın