Arap baharı isyancılarının İslami herhangi bir talepleri, programları yoktu.

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Arap devrimleri ya da “Arap baharı”, ki bir bahar asla söz konusu olmadı, hatta ve hatta bir baharın olmayacağı gün gibi aşikârdı, bunlar sadece bir slogandı ve klişeydiler. Müslümanların bu klişelerin farkına varmamış olmaları ciddi bir problemdir. Bu klişe ve sloganları kullanıyor olmaları, bunlara inanıyor olmaları da ayrıca bir problemdi.

Tunus da dâhil olmak üzere hiç bir yerde, hiçbir şekilde, hiçbir hareketin yapısal bir dönüşüm programı/vizyonu/kadrosu/ufku/perspektifi/duyarlılığı/bilinci yoktu. Bu tümüyle kesin bir gerçekliğin altını çizmek demektir. Hiçbir yerde yapısal bir dönüşüm talebi, beklentisi yoktu. Bu beklentiyi tahkim edecek, güçlendirecek herhangi bir çalışma da söz konusu değildi. Keza hiç bir ülkede bu ayaklanmacıların isyancıların İslami herhangi bir talepleri, programları yoktu.
Atasoy Müftüoğlu, 11.01.2015 – http://erdemligenclik.net/2015/01/11/genc-olmak-demek-yeniden-baslamak-demektir/

 

Bir cevap yazın