Bakara Suresi 128 – Rabbimiz! Bizi kayıtsız şartsız sana teslim olan kimselerden eyle

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Rabbimiz! Bizi kayıtsız şartsız sana teslim olan (1) kimselerden eyle!

Soyumuzdan da sürekli sana teslim olacak önder topluluklar var et!

Bize nasıl kulluk yapacağımızı göster (2) ve bizi affet!

Hiç şüphe yok ki sen tevbeleri çokça kabul edensin, rahmetle muamele edensin!

Bakara suresi 128. ayet

Dipnot:
1- Muslimeyni, lâm ile birlikte kayıtsız şartsız teslimiyet vurgusunu kazanır. İbrahim ve İsmail isimleri niçin bin yıllar boyunca milyarlarca yüreğin sevgi halesiyle kuşatılmıştır? İşte bunun sırrı, bu samimi duada görünen tevazu, içtenlik, iman ve aşkta saklıdır. 
2- Menâsik ibadet ve ibadetlerin amacı anlamına gelen mensekin çoğuludur. Biz de bu aslî anlamını tercih ettik. Menâsik daha sonraları hac ibadetine has ritüellerin toplamına verilen isim hâlini almıştır. Hiç kuşkusuz ayetteki duanın arka planında duayı yapan bu iki insanın inşa ettikleri beytle ilgili kaygılar yatıyordu. Namazın temellerinin Hz. İbrahim’e nisbet edilmesi durumunda, menâsiki hacca tahsis etmek doğru olmayacaktır.

 

Bir cevap yazın