Atasoy Müftüoğlu: “Karşı karşıya bulunduğumuz yapısal sorunları yok saymakta ısrar ederek…”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Modernliğin bir tür gericiliğe evrildiği günümüzde, İslam dünyası toplumlarının, bu toplumların düşünce, kültür hayatının bir bilinç, ahlak ve vicdan muhasebesi yaparak, yeni bir dil-düşünce-kültür inşa ederek, yeni bir konum ve ufuk belirlemeleri gerekiyor.

Karşı karşıya bulunduğumuz yapısal sorunları yok saymakta ısrar ederek hiçbir yere varamayacağımızı anlamamız gerekiyor.

Ortak bilinci temsil etmek, ortak sorumluluk almaktan kaçınan kirli bencillikleri İslami dikkate davet etmek gerekiyor.

İslam dünyası toplumları nihai anlamda bir bağımsızlığa sahip olamadıkları için, özellikle, ulus-devletler çağında, muhayyel kimi tehdit söylemleri sebebiyle, İslami idealleri/ilkeleri/ölçütleri erteleyerek, dondurarak, en kötüye karşı kötünün iyisinin yanında yer almak gibi bir gelenek oluşturdular.

Bugün bu geleneğin tayin edici etkisi sürdürülüyor. Bu tercihin yeni bağımlılıklara yol açmış olması hiçbir zaman tartışma konusu yapılmadı, bugün de yapılmıyor.

Bugün, Müslümanlar bir yanda, batının ötekisi konumuna itilerek kültürel ırkçılığa tabi tutulurken, bir diğer yanda da, maalesef, kendi içimizde ötekiler icat etmek üzere yeni kabilecilikleri çoğaltıyoruz. Yeni kabilecilikleri çoğaltmak çok büyük bir bilinç sapması içerisinde bulunduğumuzu gösterir.

Kültürel kapsayıcılığı temel İslami ilke olarak almaları gereken Müslümanlar, Sünni/Şii/Vahhabi/Türk/Kürt /Arap/Fars vb. gibi ötekilikler oluşturarak birbirlerinden daha çok uzaklaşıyor.
Alıntı: Atasoy Müftüoğlu, 19.04.2017 tarihli yazısından

Yazının tamamı için: http://www.islamianaliz.com/haber/atasoy-muftuoglu-islam-dunyasi-toplumlari-islami-idealleri-erteleyerek-kotunun-iyisinin-yaninda-yer-almak-gibi-bir-gelenek-olusturdular-52850

 

Bir cevap yazın