Kuran’dan manevi hastalık örnekleri

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Aşağıdaki beş ayet, kalplerdeki maneviyat eksikliğinin getirdiği hastalıkları çok iyi özetliyor:
1. Kıskançlık:

“Ben ondan iyiyim. Beni ateşten yarattın ama onu balçıktan yarattın.” diye cevap verdi.” (Araf 7/12).

2. Tiranlık:

“Firavun dedi ki: “Size sadece kendi gördüğümü gösteriyorum. Size sadece doğru yolu gösteriyorum.” (Mümin 40/29).

3. Nankörlük:

“Karun; “Bu bana, bendeki bir ilimden dolayı verildi”. Dedi” (Kasas 28/78).

4. Kibir:

“Firavun, halkına şöyle seslendi: “Ey halkım! Mısır’ın yönetimi bende değil mi? Şu ırmaklar hâkimiyetim altında akmıyor mu? Gerçekleri görmüyor musunuz?” (Zuhruf 43/51).

5. Gurur:

“Adam, bahçesine girip kendine kötülük ederek diyor ki “Buranın harap olacağını hiç sanmam” (Kehf 18/35).

Kendimizi sorgulayalım!

Hisham Alabed