“Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu?”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Ey iman edenler! Hahamlardan ve rahiplerden birçoğu insanların mallarını haksız yollardan yerler ve Allah’ın yolundan alıkoyarlar. 

Altın ve gümüşü yığıp da onları Allah yolunda harcamayanlar yok mu, işte onlara elem verici bir azabı müjdele!
O gün cehennem ateşinde bunların derileri kızdırılıp pul pul dökülür; bunlarla onların alınları, yanları ve sırtları dağlanır ve onlara denilir ki:
“İşte bu, kendiniz için biriktirdiğiniz servettir. Artık yığdığınız şeylerin azabını tadınız.”
Kaynak: Tevbe suresi 34 ve 35. ayetler