“Allah yarattıklarına bozgunculuk yapmamalarını emretti”

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Kendilerini ateist olarak tanımlayanların birçoğu Allah’ın kötü bir ilah olduğunu iddia ediyorlar, çünkü Allah dünyada gördüğümüz tüm zulümlere ve kötülüklere izin veriyor. Onlar istiyorlar ki Allah dünyayı kötülerden temizlesin ve tüm kötülükleri meydana gelmeden önce engellesin.
Bu ateistlerin asıl sorunu şu ki onlar Allah’ı kendilerine kul etmek istiyorlar. Aksine yüce Allah insanları ve görünmeyen varlıkları kendisine kul olmaları için yarattığını buyuruyor:

“Cinleri ve insanları, kulluğu sadece bana yapsınlar diye yarattım. ” Zariyat 51/56.

Allah, yeryüzünde bir düzen sağladı ve yarattıklarına bozgunculuk yapmamalarını emretti.

“Yeryüzünde düzen sağlandıktan sonra kurulu (doğal) düzeni bozmayın. ..” Araf 7/56.

İnsan, imtihan için yaratılmıştır. İnsan seçimlerinde özgür bırakıldığı için Allah ona işitme, görme ve gönül melekelerini kazandırmıştır. Bu sayede Allah’ın huzurunda yaptıklarından sorumlu tutulabilecektir.

“Biz insanı, çok bileşenli döllenmiş yumurtadan yarattık. Yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz; o nedenle onu dinleyen ve gören bir varlık haline getirdik. Ona doğru yolu gösterdik; ister görevini yapar, isterse o yolu görmezlikten gelir (kâfir olur). Biz, kâfirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık.” İnsan 76/2-3

Ateistlerin istedikleri ilah, Kur’an’da bahsedilen ilah değil. Zira ateistler imtihan için yaratılmış olmayı kabul etmek istemiyorlar. İşte ateistlerin asıl sorunu Allah’ın insanlar için belirlediği bu sistemde. Allah her şeyi bir ölçüyle yaratmıştır:

“Biz, yarattığımız her şeyi bir ölçüye göre yaratırız.” Kamer 54/49

Kötülüğü yaratan da Allah’tır, ancak bu demek değildir ki Allah insanı kötü olmaya zorluyor. Her kim Allah’a itaat etme gereği duymaz ve kendisini Allah’ın kanunlarının üstünde görürse yeryüzünde kesinlikle fesat yapar.
Allah’ı ilah olarak kabul etmeyen ateistler de yeryüzünde fesat yapıyorlar. Çünkü onlar kendi hevalarının ve fikirlerinin yeryüzünde hakim olması gerektiğini zannediyorlar.
Allah bizim için iyilik istedi ve elçilerini gönderip, onlarla beraber iyilik yolunu öğretecek kitapları indirdi.
Bir kişi kötülüğe yöneldiği zaman Allah da ona izin verir. Bu seçim yapabilme özgürlüğüdür, insanlar bu seçimlerinden hesaba çekilecekler.

“Sana ne iyilik gelse Allah’tan gelir, sana ne kötülük gelse senden kaynaklanır. ” Nisa 4/79
“O gün insanlar bölük bölük öne çıkar ki, yaptıkları kendilerine gösterilsin. Kim zerre kadar iyilik yapmış olsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmış olsa onu görür.” Zilzal 99/7-8

Hisham Alabed, 17.08.2017

Bir cevap yazın