3 sureden 3 müjde

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

Nisâ sûresinin müjdesi:

“Size konan yasakların büyüklerinden kaçınırsanız kabahatlerinizi örter, sizi şerefli bir yere yerleştiririz” (Nisa 4/31)

Necm sûresinin müjdesi:

“Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır.” (Necm 53/32)

Zümer sûresinin müjdesi:

“Onlara şu sözü söyle: “Ey kendilerini aşırı davranışlara sürüklemiş Allah kulları! Allah’ın merhametinden (ikramından) umut kesmeyin. Allah bütün günahları bağışlar. O, hem bağışlar hem de ikramda bulunur.” (Zümer 39/53)

Hisham Alabed