Dinin kaynağı olan vahiy Kur’an’da olandır – Ercümend Özkan

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Korumaya alınan bu kitapta, Allah’ın vahyettiklerinden bir şey eksik bırakılmadığı gibi; iki kapak arasına alınan bu kitapta vahyedilenden başkası da yoktur.

Dinin kaynağı olan vahiy Kur’an’da olandır. Bunun dışında ne metlüv ne de gayri metlüv bir vahiy söz konusu değildir.

Mevcut vahiylerin hepsi kıyamete kadar geçerlidir. Kur’an’ın kendi içinde neshi söz konusu olmadığı gibi; Hadislerin Kur’an’ı neshetmesi de söz konusu değildir.

Çünkü Allah’ın Elçisi de Allah’ın kitabına tabidir. Bir konuda farklı merhaleleri gösteren ayetler, o konudaki tedriciliği göstermektedir. Bu ise dinin toplumlara götürülürken izlenmesi gereken tedrici bir yöntemin temel taşlarıdır.

Ercümend Özkan

Bir cevap yazın