Vahiy insanları tuğyan çukurlarından kurtaracak ilahi bir kurtuluş ipidir

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Mü’minûn suresinin 27. ayetinde gemi yapımı, Nuh tufanı ve boğulanlar ile kurtarılanlardan söz ediliyor.

Yüce Allah her dönemin bir kurtarıcı sembolünün bulunduğunu beyan edercesine bunun “peygamber öğretileri” olduğunu ifade etmek istemektedir.

O gün fesadın kol gezdiği ortamda nasıl ki kurtarıcı sığınak “gemi” idiyse, bugün de söz konusu sığınak İslâm’dır, Kuran’dır, vahiydir.

Azgınlığın arttığı ortamlarda sular da azmış ve hak edenleri perişan etmiştir. Tuğyan tufana sebep olmuştur.

Ancak helak edilmek bütün insanları içermemiş, güveli bir limandan da söz edilmiştir; bu da ilâhî öğretilerin oluşturduğu bildirimlerdir.

Azgınlaşmış âlemin içinde güvenli yerler mutlaka vardır ve insanoğlu işte bu sığınakları bulmakla yükümlü tutulmuştur.

Yüce Allah insanoğluna akıl ve irade vererek, ayrıca kitap gönderip peygamberler görevlendirerek bu güvenli sığınağı göstermiştir.

Geriye sadece akıl ve irademizi kullanarak vahyin çizdiği bu yol haritasına göre yaşamak kalmaktadır.

Kurtulmak isteyenlerin yegâne yolu Yüce Allah’ın kitabına sığınmaktır.

Tevhide inananlar tuğyan seline kapılmamalıdır. Gerekiyorsa Yüce Allah’ın emri doğrultusunda karada gemi yapmalıdırlar.

Yüce Allah’ın dediğini yapanlar için karada su lazım olduğunda onu getirmek Rabbimizin işidir.

Esasında her tuğyanın bir tufanı olduğu gibi, her tufanın da bir Nuh’u ve onu da kurtaran gemisi vardır.

Vahiy bütün tufanlarda karada gemi yapacakların kılavuzu, rehberi, rotası, yol haritası ve nihayet sığınacağı selamet limanıdır.

Vahiy günah okyanuslarının sevap adacığıdır. Vahiy insanları tuğyan çukurlarından kurtaracak hablüllâh’tır, yani ilahi bir kurtuluş ipidir.

Prof. Dr. Mehmet Okuyan, 09.02.2017 – https://twitter.com/okuyanmehmet