Tevrat’a ortak koşulan Mişna gibi olmasın diye yasaklanan rivayet yazımı…

Kitap ve İnsan - kitapveinsan.com

 

Rivayet bataklığındaki hezeyanların vahye aykırı olduğunu söylediğim için beni tekfir edenler, nedense Buharî ve Müslim’in birbirini yalanlayan rivayetlerinden bahsettiğim halde, suskunlar. İkisinden birisi yalan söylediğine göre “men kezebe” hadisi kapsamına girmiyorlar mı?

Hz. Ömer, Yahudilerin Tevrat’a ortak koştukları Mişna gibi Kuran’a eş koşulmasın diye hadis rivayet edip yazanların elindekileri toplatıp yaktırmıştır. İbn Sad 7/187.

İbn Sad (230/845) ilk siyerci ve tabakat müellifi olup Buhari’den (256/870) 26 yıl önce ölmüştür.

Mirac anlatılarının (isra ile karıştırmayın) vahye aykırı olduğunu delilleriyle ortaya koyduğum halde beni tekfir edenler,

benden önce Buhari’yi de tekfir etmeliler. Zira miracın Kudüs’ten gerçekleşmediğini ilk önce söyleyen odur, ben değil.

*****************

Sorun, muhaddislerin rivayet derleyip nakletmelerinde değil. Onlar kültürel mirasın aktarılmasında büyük hizmetler yaptılar. Sorun, onların derledikleri rivayetleri vahiy gibi addedip dinin içine boca etmekte. Naklettikleri rivayetlerin din sanılacağını nereden bilebilirlerdi.

Prof. Dr. İsrafil Balcı, 16.12.2017 – https://twitter.com/ibalci55